LoGestor360º

Equip de professionals liberals experimentats en la gestió empresarial integral:

  • Consultoria estratègica.
  • Consultoria de vendes.
  • Consultoria d’organització, RRHH i qualitat.
  • Consultoria de marketing i comunicació.
  • Consultoria de transformació digital.
  • Consultoria de Comerç Exterior.
  • Urbanisme i arquitectura.
  • Legalitat i fiscalitat.
  • Construcció i gestió d’immobles.
  • Gestió de finançament i ajuts.

Gestionar / Executar els projectes