Objectius estratègics

  • Crear riquesa i oportunitats de negoci al Pallars
  • Crear noves empreses a la comarca i promocionar les ja existents
  • Fomentar el networking comercial entre emprenedors i empresaris
  • Fomentar les aliances, joint Ventures i empreses participades entre empresaris
  • Crear una cooperativa de crèdit amb col·laboració pública i privada i un club d’inversors per atraure inversions i finançament
  • Crear ocupació de qualitat i valor afegit
  • Recerca de factor humà, formar-lo  i seleccionar-lo per les nostres empreses
  • Mobilitzar al territori per ser reconeguts al món (comarca, província, comunitat, estat i Europa)