LoPallarsEmprenedor, SL

  • Societat jurídica mercantil creada amb l’objectiu de liderar, executar i impulsar projectes d’emprenedoria individual i col·lectiva.
  • Societat responsable de la gestió i coordinació de projectes empresarials.

Empresa de serveis professionals innovadora per donar suport al desenvolupament de projectes empresarials